Bubnování se vydařilo

Letošní bubnování bylo trošku hektické, protože přípravy zůstaly pouze na Tomášovi a Gábině. S přípravou dřeva pomáhal v týdnu ještě Honza, ale všechen materiál a navezení kůlů, špalků i dalšího zázemí musel zajistit Tomáš s Gábinou, kterým tímto moc děkuju. Bez vás by to letos nešlo….Přes všechny potíže technického rázu i přes obavy z počasí to dopadlo na 1* 🙂 Celý příspěvek

Rozloučení s prázdninami u menhirů

Ani letos nechceme především děti ochudit o velké loučení s prázdninami u menhirů. Letošní rok bohužel na tuto akci nemůže přijet Sam se svými bubny (Milan Stříbrný Vlk slíbil přivézt velký buben až z Chotěboře), tak se budeme muset obejít pouze s bubny, které si přinesete sami. Sam už jich mezi vás pustil několik desítek  a meze se nekladou dalším přineseným bubnovacím nástrojům 🙂 Celý příspěvek

Druhý ročník bubnování u menhirů

I když nebylo v sobotu to nejlepší počasí a nad Kutnou Horou se honily od rána mraky, dorazily na travnatý pahorek nad město nakonec možná tři stovky účastníků. I tentokrát byla skoro polovina z nich mimokutnohorských – mluvili jsme s lidmi z Domažlic, Mělníka, Poděbrad, Chotěboře, Hradce Králové i Prahy. Pro nás je tohle velký úspěch a ocenění a jsme rádi, že se všem akce líbí a její pořádání se mezi lidmi volně šíří. Celý příspěvek

Menhir na Vysoké už stojí

nebyla to zrovna lehká práce

Začátkem října jsme vybrali přesné místo na kámen na Vysoké, nedaleko Belvederu. Pavel nám pomohl vybrat i kámen, který jsme pak přivezli přímo na místo. Pochází z pod přehrady Vrchlice, nejspíš odlomený ze skály, soutěsky, do které je vestavěno těleso hráze.
Mysleli jsme, že kámen postavíme 27. října, ale Pavlovi do toho vlezlo něco důležitého a vše se muselo odložit. Já jsem jel před vánočními svátky vykopat díru a vše připravit. Ve 40 cm jsem narazil na zvětralou skálu. Proto jsem musel od Toma půjčit sbíječku a vzít centrálu a 3 hodiny jsem doloval základovou díru dorostlé skály. Celý příspěvek

Kromlech je už kompletně hotový

S kamenem jsme museli po vzoru Pavla Pavla "odkráčet" cca 30 m k cestě

S kamenem jsme museli po vzoru Pavla Pavla „odkráčet“ cca 30 m k cestě

Dnes, 21. prosince,  na zimní slunovrat jsem byl nafotit za krásného slunečného počasí konečně dodělaný kromlech nad Provaznicí. Jak jsme vás informovali v minulých týdnech, pan P. Kozák ještě při podzimní návštěvě Kutné Hory zpřipomínkoval naše dílo a my jsme byli nuceni doplnit do kruhu ještě dalších 6 kamenů (kruh byl „řídký“ a energie se nám ztrácela) a také umístit jeden menší kámen dovnitř kruhu. Něco jsme stihli v minulém týdnu, bohužel nám chybělo několik kamenů. S Pavlem Bartlem jsme je před jeho odjezdem našli a označili. Bylo nutné je však dopravit ke kruhu. Celý příspěvek

Menhiry se dají stavět i v zimě

kámen byl asi desetiletí povalený a zarostlý v křoví

Před asi 2 měsíci byl v Kutné Hoře pan Pavel Kozák, kterého sem pozval jeho kolega a žák, Pavel Bartl. Pan Kozák je nejlepší český „menhirolog“ a odborník na energii v krajině. Po roce, kdy s Pavlel Bartlem spolupracujeme na našich kamenech, přijel pan Kozák zkontrolovat naší práci. Našel v kruhu několik nedostatků, které je potřeba dodělat.  Jedná se především o doplnění kamenů po obvodu kruhu, do větších mezer a o umístění jednoho kamene poblíž velkého středového kamene. Takový „David a Goliáš“ uvnitř kruhu. Celý příspěvek

Bubny ukončily prázdniny (aktualizováno 5.9.)

V sobotu 31. srpna proběhlo na pahorku nad Provaznicí druhé „bubnování u menhirů“. Uspořádali jsme ho na žádost mnoha lidí, kteří navštívili to první, slunovratové. Tentokrát dorazilo ještě víc lidí, nebáli bychom se říct k pěti stům lidí za celý večer. Přišli a přijeli nejen místní, ale z rozhovorů jsme zjistili i návštěvníky z Ostravy, Chotěboře, Hradce Králové, Prahy a dalších měst z celé České republiky. Celý příspěvek

Bubnování ukončí letošní prázdniny

Na letní slunovrat jsme ve spolupráci se šermíři, ohňovými kejklíři i se šamanem Samem uspořádali bubnování u menhirů. Akce měla poměrně velký úspěch a mnozí z návštěvníků nás prosili o zopakování, jiní nemohli tehdy přijet. Proto jsme se se všemi „účinkujícími“ dohodli na dalším termínu, který jsme směřovali na poslední prázdninovou sobotu 31. srpna. Oproti prvnímu bubnování tentokrát chceme vychytat chyby v ozvučení tanečníků, občerstvení a rádi bychom vám ještě navíc představili Michaelu Dobiášovou z taneční skupiny Avanti, která nám ukáže své sólové taneční vystoupení s hůlkou. Celý příspěvek

Páteční bubnování u menhirů

V pátek 21. června na letní slunovrat proběhla dlouho avízovaná akce, a to bubnování u menhirů. Před rokem, kdy jsme  o tom se Samem mluvili prvně, jsem měl za to, že Sam s sebou přiveze nejen bubny, ale i bubeníky. Protože se vídáme jen občas, až na jaře mne vyvedl z omylu. Bubeníky jsem si měl zajistit sám, on doveze jen bubny 🙂 Stalo se a každý jsme splnil svůj slib. On bubny, já bubeníky 🙂 Celý příspěvek

Bubnování u menhirů

Poslední dubnový den roku 2012 byl vztyčen v kruhu menších kamenů nad Kutnou Horou velký šestitunový menhir. V ten den bylo kolem kamenného kruhu několik stovek zvědavých návštěvníků, kteří slavili tradiční pálení čarodějnic. Tím započala tradice pořádání kulturně společenských, ale i soukromých akcí, natáčení filmů nebo videoklipů, či jen procházek na  tohle místo s krásným výhledem na Kutnou Horu. Celý příspěvek