Na dolním Žižkově se už začalo pracovat

Koncem minulého roku jsme zrealizovali odbahnění rybníčku na dolním Žižkově. Bohužel nám can you help me with my homework po této práci zbylo online dissertation nemalé množství bahna na pozemcích za tratí. Chtěli jsme nechat bahno vymrznout, ale díky mírné zimě se tohle nepovedlo. Tak jsme si prodloužili termín odvozu materiálu na pozdější dobu. Mezitím jsme alespoň vytahali bagrem vysychající bahno z nejnižších pozemků u tratě. Teď už jsou pozemky zase čisté. Celý příspěvek

Poděkování za příspěvek na dokončení geo-expozice

ledopád v lomu ve Ctětíně

ledopád v lomu ve Ctětíně

Tímto bychom chtěli poděkovat Radě města, Zastupitelstvu města i hodnotitelům za doporučení a schválení naší žádosti o grant na dokončení skoro 2letého projektu geologické expozice v lomu Čížkova skála. Potřebujeme však sehnat ještě zbývajících cca 50% na celý projekt. Žádosti jsou rozeslány na další instituce, čekáme i na grantové výzvy, tak se snad vše povede.
Jak vás průběžně informujeme, víte, že máme již skoro hotové to nejdůležitější – svoz kamenů. Zbývá jich 6, ale od prosince je rozbité nákladní auto s hydraulickou rukou. Celý příspěvek

Poslední geologická vyjížďka

opukový lom v Přibylově

opukový lom v Přibylově

Před Vánocemi jsme se domluvili s Veronikou Štědrou z České geologické služby, že ještě obhlídneme poslední lomy, které nám zbývají do sbírky geo-expozice. Jedná se o okrajovou část kutnohorského krystalinika, která vybíhá až do Železných hor. Jeden z lomů je v Přibylově a těží se zde v blocích odlučitelná opuka (svrchní křída). Další z lomů je ve Ctětíně. Zde se těží zase žula, s krásně nafialovělou barvou. Na snímku je vidět hydraulická štípačka kamene, na které se dělají dlažební kostky o velikosti 20×20 až 5×5 cm. Práce asi těžká. Celý příspěvek

Kámen z roztěžské obory

Do konce roku bychom chtěli mít svezené všechny kameny do geo-expozice. Budou nám pak už zbývat jen kameny, které máme domluvené směnou za jiné. Jeden z posledních kamenů pochází z údolí Švadlenky, ze skalního výchozu nedaleko zámku. Tato mineta, jak říkala V. Štědrá, je svou geologickou skladbou v našem regionu ojedinělá. Dozvěděli jsme se náhodou, že se v těchto místech provádí velká těžba a že se budou upravovat i cesty a jejich okolí. Celý příspěvek

Svážení kamenných bloků pokračuje

Ranní romantika s bagry, lom Libodřice

Každých 14 dnů svážíme ve spolupráci s firmou Holding Silnice Čáslav a. s. a pod dozorem Mgr. Veroniky Štědré z ČGS další bloky na geologickou expozici. Samotnému svezení předchází návštěva daného lomu a výběr nejlepších vzorků, mnohdy vyjednávání s majiteli starých lomů a pozemků, na kterých se kameny nachází. Nejinak tomu bylo např. u Kohoutovy skály u Hranic, kdy jsme s horolezci vyjednávali vylomení jednoho nestabilního bloku ze stěny. Bohužel technicky to nebylo možné, a proto jsme museli vzít za vděk blokem kamene odlomeného v potoce. Celý příspěvek

Jak jsme odváželi pár „kamínků“

Kamínek měl asi 3tuny

Na pátek jsme měli domluvené auto na další svoz kamenů na geologiickou expozici. Veronika Štědrá domluvila, že nám v lomu v Plaňanech věnují 3 kameny, které společně se závodním lomu vybrali. Navíc nám slíbili, že kameny i naloží. Bohužel v pátek mi volali ze Silnic, že se jim auto porouchalo a že musíme akci odložit. To jsem si kvůli domluvenému daru v Plaňanech nemohl dovolit, a proto jsem narychlo začal shánět náhradní odvoz alespoň na kameny z lomu (ostatní lokality bychom nechali na auto s rukou). Nakonec se to povedlo, ale byla to jen Avie. Celý příspěvek

Geologická expozice se zase opozdí

Vjíždět s Liazkou na golfové hřiště je divný pocit :-)

Vjíždět s nákladním autem na golfové hřiště je divný pocit 🙂

Před více než rokem jsme zde uveřejnili první informace o tom, že chceme vybudovat geologickou expozici v Čížkově skále. Tehdy se celý projekt zasekl. Čekali jsme na možné finanční prostředky a především na spolupráci s odborníky. Pan Heřmánek, který měl za Silnice Čáslav a. s. celý projekt ohlídat, měl bohužel během roku několik infarktů a nakonec všechny koordinační práce musím zajistit s pracovníky SČ sám. Na jaře jsme se pokoušeli získat grant z Ministerstva ŽP, ale bohužel se nepoštěstilo. Celou akci si vzala po finanční stránce na starosti firma Silnice Čáslav, protože jinak bychom asi celý projekt nebyli schopni dotáhnout do konce. Celý příspěvek

Druhá terénní prohlídka geologických lokalit

novolhotecký "mušlák"

novolhotecký „mušlák“

Ve čtvrtek ráno jsme se sešli s Veronikou a panem Heřmánkem zase na parkovišti Na Valech. Tentokrát jsme jeli malým terénním autem z Geologického ústavu. Nejdříve jsme se byli podívat na Třešňovku, kde se díky kopání základů objevilo několik velkých kamenů. Cesta dál pak vedla přes Libenice na Kaňk, k rozhledně, kde bylo taky několik rulových balvanů ze základů rozhledny. Odtamtud jsme se vydali do Miskovic, obhlídnout známou „miskovickou jeskyni“, vytvořenou ve vápencové stěně. V Miskovicích a v jejich okolí se nachází poměrně rozsáhlá, doposud však detailně neprozkoumaná síť krasových chodeb. Z nich vytéká známý pramen sv. Vojtěcha. Celý příspěvek

Na geologickou expozici jsme nezapomněli

Pan Heřmánek a Veronika Štědrá při zjišťování druhu kamene.

Pan Heřmánek a Veronika Štědrá při zjišťování druhu kamene.

Před asi 1,5 rokem jsme vás informovali o tom, že bychom chtěli v Čížkově skále (lom Práchovna) vybudovat geologickou expozici. Tehdy se realizace přerušila kvůli mnoha dalším projektům a především kvůli náhlé nemoci jednoho z realizátorů. Na projekt jsme ale nezapomněli, a proto jsme o Vánocích s Mgr. Veronikou Štědrou z Geologické služby na projektu znovu začali pracovat. Oslovili jsme zástupce firmy Silnice Čáslav, kteří nám už předtím slíbili patronát nad projektem a dohodli se na postupu prací. Mezitím se objevila i možnost podat žádost o grant na Ministerstvo životního prostředí, kde byla vypsána jedna výzva týkající se geologicky cenných lokalit a jejich propagace. Celý příspěvek

Odpoledne strávené pod zemí

To červené jsme si prošli, prolezli, proplazili 🙂

Před dvěma lety, kdy jsem poprvé navštívil štolu na Bylance, mi Petr Zeman s kolegy z OS Barbora vyprávěl o starých štolách navazujících na muzejní důl (obecně známý pod jménem Osel). Asi málokdo z kutnohoráků ví, že štoly pod parkem za jezuitskou kolejí jsou přístupné (i když ne veřejnosti). Pod městem a okolím Kutné Hory byly nejspíš stovky kilometrů štol, ale dnes je jich jen zlomek přístupných. Ty, o kterých bude článek, jsou právě mezi ulicí Kremnická, Náměstím odboje, Smíškovým náměstím a chrámem sv. Barbory. Kluci mi tehdy vyprávěli o tom, jaké jsou tam velké prostory, o adrenalinovém přístupu k nim i o tom, kde všude jsou zasypané jámy na povrchu (dřívější přístup do této štoly). Před rokem, kdy kluci jako každoročně kontrolovali stav lávek a dalšího zařízení, stejně jako stav chodeb, jsem se do starých štol nedostal. Tak jsme se domluvili na rok letošní. Celý příspěvek