Zpráva o budování cykloturistické naučné stezky kolem Kutné Hory

Během první poloviny roku 2009 se nám podařilo získat na naučnou trasu 254 000Kč od TPCA a máme přislíbeno zhruba 200 000Kč od Města Kutná Hora a obce Miskovice.
Protože se nám nepodařilo získat celých 1,1milionu Kč na celou naučnou cyklotrasu, rozhodli jsme se v roce 2010 vybudovat pouze část, zhruba jednu polovin trasy. Končit bude tato I.etapa nad Sklenářovým dolíkem. Součástí úprav I. a II. etapy bude úprava rybníčků na Dolním Žižkově a nad Sklenářovým dolíkem. Okolí rybníčků bude nejdříve vyčištěno od dlouholetého náletu, odpadků a pak budou rybníčky vybagrovány. Na Dolním Žižkově to asi nebude hned, protože musíme sehnat odpovídající techniku (rybníček je napájen silným pramenem a je v něm neustále bahno). Další úpravou nad rámec původního projektu je ve spolupráci s VHS vysadit alej lip od silnice směrem k pramenu sv. Vojtěcha a vedle lip zabudovat patníky. Aby tak vznikla jakási cesta, pěšina roubená stromy, k pramenu. I to však závisí na finančních prostředcích. Celý příspěvek

Žádost o spolupráci

rekonstrukce Nových mlýnů

rekonstrukce Nových mlýnů

Vážení občané, občanské sdružení Denemark př™ipravuje v současné době materiály pro naučnou stezku. Součástí tabulí bude, mimo textu, i velké množství obrázků – fotografií současných, dobových i staré mapy a rytiny. V archivu je těchto materiálů pomálu, a proto se obracíme na Vás – staré Kutnohoráky a sběratele fotografií a pohledů. Mohli byste nám zapůjčit na skenování Vaře fotografie a pohledy z dob 1970 a mladřích, které se týkají naučné stezky? Jedná se př™edevřím o př™írodu, domy v okolí, pohledy na Kutnou Horu z okolních kopců, staré lomy, rybníky, sakrální stavby, rybníčky. Rádi uvedeme i Vaře jméno jako zapůjčitele. Celý příspěvek

Nová naučná cykloturistická trasa

Značka cyklostezkyDne 7.4. byla v Radě města odsouhlasena usnesením č. 323/09 finanční podpora ve výši 150tis. Kč pro naše občanské sdružení. Tato částka bude v roce 2010 použita jako 15% spoluúčast při realizaci nové naučné cykloturistické trasy. Zbytek peněz se budeme snažit získat z různých grantů, fondů, nadačních organizací nebo od sponzorů.
Teď asi trochu faktů. Proč cykloturistická trasa? Tento termín jsme před cca 8 lety vymysleli s panem J. Hnízdem z Technických služeb. Tehdy jsme začali dělat několik úsekůů této cykloturistické trasy na Sukově, nad Sklenářovým dolíkem a mezi silnicí Hořanskou a Grunteckou. Už v té době jsme měli společnou vizi vybudovat okruh kolem Kutné Hory, kterým by mohl pohodlně projít pěší turista, ale i cyklista, matky s kočárky nebo v některých úsecích i vozíčkáři. Cyklostezka jako taková má ze zákona normovaný asfaltový povrch daných rozměrů, v okolí nesmí být žádné nebezpečné předměty a musí být značenana svislým i vodorovnýmm značením. Tohoto jsme se chtěli tehdy vyvarovat nejen kvůli legislativním problémům, ale byly zde i důvody finanční a pak i to, že asfaltová cesta se do lesa a krajiny moc nehodí. Naším cílem bylo upravit povrch tam, kde nebyl sjízdný, vyčistit profil cest a pěšin v trase, umístit na vhodných mí­stech lavičky.
Celý příspěvek

Online mapa naučné stezky

Představujeme Vám nový projekt v rámci našich webových stránek. Jedná se o online mapku s vyznačením jednotlivých zastavení naučné stezky údolím Vrchlice. Po kliknutí na každou ikonku se zobrazí krátký úvodní text a odkaz na kompletní informační materiál vztahující se k danému zastavení (v PDF).
Můžete si takto rychle “projít” celou stezku z pohodlí domova a lépe se připravit na skutečnou vycházku do údolí. Pro zvětšení celé mapy lze kliknout na “Zvětšit mapu” pod dolním okrajem mapky. Stejně tak lze přepínat mezi základní mapou, leteckým snímkem a terenní mapou či lze zoomovat v mapě. Doufám že se Vám toto vylepšení bude líbit. V budoucnu se budeme snažit mapu dále vylepšovat například i o fotografie.


Zvětšit mapu