Sázení lip nám pokřtil deštík

Lípy s balem, navíc nacucané vodou, nebyly zrovna lehké jako pírko :-)

Lípy s balem, navíc nacucané vodou, nebyly zrovna lehké jako pírko 🙂

Před více než dvěma lety jsme sázeli při jedné z brigád u pramene sv. Vojtěcha (nedaleko Bylan) patnáct kusů lip. Prostokořenné lípy jsme dostali darem od firmy Starkl.Jak se říká „darovanému koni na zuby nekoukej“, my jsme na kořeny přesto koukat museli a doufali jsme, že se všechny stromy chytí. Bohužel se tak nestalo. Jedna lípa nám uschla úplně, dvě další nedokázaly vyživit celou korunku a obrůstaly pouze odspodu. Dvěma stromkům, i přes chráničky, „pomohl“ srnec při vytloukání parůžků. Tyhle lípy ale poškození rozchodily a rostou dál. Stromořadí jsme se rozhodli doplnit a neperspektivní stromy vyměnit. Celý příspěvek

I poslední den vegetačního klidu musí být využit

Od Tomáše Klaila:
Během nedělního odpoledne, znaven pouťovým šílenstvím, jsem se rozhodl udělat opět něco pro stromy. Vyzbrojen pákovými nůžkami, pilkou a nožem jsem za vydatného sněžení vyrazil do úvozové cesty směřující od sídliště na vrch Kaňk. V této lokalitě  byly před několika lety žáky ZŠ Jana Palacha vysazeny lípy a javory, které bylo třeba upravit. Stromy potřebovaly péči „jako sůl“. Za hbitého, leč marného kličkování mezi psími exkrementy, bylo třeba z většiny sazenic rozříznutím odstranit chráničku proti okusu. V několika případech byl strom natěsnán v „husím krku“ jako v konzervě a po jeho sejmutí byly na spodní části kmínku patrny vroubky od zarůstání. Celý příspěvek

Brigáda na Kaňku

na ohýnku si můžete opéct i pozdní snídani

Letos již třetím rokem provádí naše sdružení společně s dalšími dobrovolníky čištění třešňového sadu na Kaňku. Během zimního klidového období vyřezáváme křoví mezi starými třešněmi a ponecháváme mladé semenáče a některé další cennější soliterní stromy a keře. Velká část plochy je teď vyřezaná, je potřeba větve stahat na hromady a spálit. A pokračovat dál s vyřezáváním. Proto jsme se rozhodli uspořádat v sobotu 12. ledna od 8hod brigádu. Sraz bude u křídových útesů (NPP Kaňk). Celý příspěvek

Přijdu, vidím, zamyslím se, pokusím se…..

… to je název enviromentálního programu, který probíhá na 3. ZŠ Kolín, Prokopa Velikého. Než jsem odjížděl do ciziny, oslovila mě Mgr. Monika Novotná, třídní učitelka zapojená do tohoto programu. Jak jsem zjistil, byla mou předchůdkyní na Městském úřadu 🙂 Požádala mne, zda bychom mohli společně udělat na podzim nějakou přednáškovou procházku. Aby se děti naučily něco nového o přírodě, viděly jak se v praxi dělá ochrana přírody a třeba i přiložily ruku k dílu. Dohodli jsme se, že nejschůdnější bude vrch Kaňk. Celý příspěvek

Na Kaňku se zase pracuje

jasany jsou silně semenící a celou plochu sadu osídlují

Se začátkem podzimu nastala doba vegetačního klidu a my jsme znovu začali pracovat v třešňovém sadu a zejména v okolí NPP Kaňk. Letos musíme vyřezat další část travnatých pozemků v blízkosti křídového útesu. Jedná se opět o křoviny (svída, šípek, hloh, ptačí zob) a větší stromy – javor, jasan. V porostu by tak měly zůstat především třešně, a to jak staré, tak mladé semenáče, soliterní hlohy a větší šípky. Celý příspěvek

Vypásání NPP Kaňk je v plném proudu

Během zimy jsme vyčistili další část plochy NPP Kaňk a jejího blízkého okolí. Vyklučili jsme trnky v blízkosti starých křídových útesů a pokračovali jsme i v čištění třešňového sadu dál k lesu. Objevily se námitky, že kácíme víc než musíme nebo že bychom neměli kácet nic. Že necháváme vyřezaný materiál na místě nebo že zaplocujeme velké plochy dříve přístupného sadu. Rád bych v tomto článku reagoval na některé tyto námitky. Celý příspěvek

Podzimní brigáda pro břehule

místo samotné - letecký snímek

Jak jsme vás již v létě informovali, dostali jsme od Nadace Via a zaměstnanců T-mobilu podporu k projektu „Obnovy hnízdních stěn pro břehule říční“. Brigáda bude 15. října v sobotu, od 8h. Sraz pak bude před budovou Správy a údržby silnic v Sedlci (nad firmou Schody Triant, skladem řeziva – ve svahu nad malínským nadjezdem). Celý příspěvek

Práce i výzkum na Kaňku pokračují

Michal a Tomáš v akci

Před pár týdny jsme vás informovali o tom, jak vzniká oplocení pro ovce a kozy v blízkosti NPP „Kaňk“ (příbojová facie). Malé stádečko se během týdne začne prohánět po zhruba 1,5 ha pastvině, kde bude vypásat novou trávu, výmladky z pařízků a zároveň svými kopýtky mulčovat stařinu. Stará, po roky nesekaná tráva, vytvořila na povrchu půdy vysoký „polštář“ suché hmoty, který brání růstu mnoha jiným rostlinám. Celý příspěvek

Jarní brigáda v údolí

Prosíme všechny naše příznivce, pomocníky a milovníky přírody, aby nám přišli dne 9. dubna od 8:30 h zase pomoci do údolí Vrchlice. Sraz bude u Spáleného mlýna. Během brigády proběhne jarní vysbírání odpadků jako každý rok a hlavně bychom se chtěli vrhnout na opravu tůně. Letošní  zima, která plnila koryto říčky neustále vodou, nadělala na tůni u Cimburku pěknou paseku. Celý příspěvek

Vyčištění rybníčku na dolním Žižkově

křoví kolem rybníčku před úpravou

křoví kolem rybníčku před úpravou

rybníček po dvou dnech práce

rybníček po dvou dnech práce

Včera a dnes dopoledne jsem vyčistil okolí rybníčku na dolním Žižkově, v ulici Pod tratí. Rybníček má zhruba asi 200m2 vodní plochy, která je v současné době zarostlá kompletně orobincem a po okrajích kosatcem žlutým. Jak jsem se během práce dozvěděl od místních, rybníček byl používán v minulosti pro cihelnu jako zdroj vody. Pak sloužil jako koupaliště, nádrž na ryby, mokřad pro různé živočichy. Posledních pár let slouží jako smetiště! Během dvou dopolední jsem vyřezal dva kontejnery křoví – svídu krvavou, bez černý, brslen evropský, hloh a šípek. Od každého druhu jsem nechal po obvodu několik perspektivních a soliterních kusů. Přece jen je krásné, když na jaře kvete hloh nebo je pak na podzim obalený červenými plody, stejně jako brslen svými „biskupskými čepičkami“. Celý příspěvek