Ovce z Kaňku jsme museli odvézt

Na jaře, kdy jsme dokončili další ročník kácení ve starém třešňovém sadu, jsme se sešli se zástupci státní správy a samosprávy města, včetně zástupce CHKO Blaník, Martinem Klaudysem. Martin zhodnotil a plně podpořil do současné doby probíhající práce. Na základě … Celý příspěvek