Sklenářův den se zdařil ke spokojenosti všech

Nedělní odpoledne 11. června se v lokalitě zvané „Sklenářův dolík“ neslo ve znamení soutěží, zábavy a spousty dalších aktivit. Jak již jistě víte, tak na společném projektu majícího za cíl oživení tohoto místa, spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi.  Příprava si vyžádala nejen několik schůzek zástupců všech zúčastněných organizací, ale pochopitelně i velkou spoustu hodin, ukrojených i z tak dost  chabého bochníku osobního volna každého z nás. Odměnou byl všem pocit dobře odvedené práce, spojený s možností přímo na místě aktivně sledovat nadšené ohlasy účastníků, kterých bylo podle odhadu okolo pěti stovek.

Každá z organizací se chopila některého z úkolů, který si na sebe vymyslela a nebo vyplynul přímo z příprav. Velká brigáda na úpravu prostoru proběhla v pátek odpoledne před samotnou akcí, ale menší úpravy tam probíhaly průběžně dle času jednotlivých organizátorů i v týdnech předchozích. Největší letošní prací, která ale zatím stále probíhá, je založení trávníků na některých místech (to samotné se kvůli technickým problémům odložilo na vhodné období), spojené s úpravou hřiště, vybudování ještěrkovníku, hřiště na petanque a drobných terénních úprav. Na tyto práce, se našemu kamarádovi podařilo sehnat soukromého sponzora, za což oběma patří velký dík.

Náš spolek měl během příprav a na samotném konání několik úkolů. Například zajistit na občerstvení soutěžících špekáčky k opékání a chléb k nim, čehož se opět zhostili naši skvělí a výborně se doplňující  sponzoři – Jatka Janovice a Pekárna Beneš, za což jim též patří velký dík od všech organizátorů a  všech jedlíků, kterým jejich výrobky chutnaly. K dobrému buřtu s chlebem patří i výborné pivo. Sponzorem “tekutého chleba” byl kutnohorský Měšťanský pivovar Kutná Hora. Dvě basičky piva jen zasyčely 🙂 Samozřejmě jsme dodali i vše potřebné pro samotné opékání.  Pruty a konstrukci s roštem pro ty, kteří nechtěli opékat klasicky a též dřevo na oheň.  Řeknete si není to „Vožení dříví do lesa?“ My ale dbáme na to, aby pokud možno veškeré popadané dřevo, zůstalo na vhodných místech  v Dolíku,  jak  pro obnovu půdy a vývoj brouků a podobně, tak u celých stojících stromů k hnízdění „doupných ptáků“. Vše potřebné, včetně vybavení našich tří soutěžních stanovišť, jsem na místo dovezl jak jinak, než mou škodovkou s vozíkem,  který jsme ještě před zahájením využili k odvozu části posekané trávy (kterou jsem  od rána kosil křovinořezem a díky bujnému svízelu to byla docela makačka), tak i  sesbíraného kamení a větví, které poslouží jako broukoviště.  Též dodávka popelnic na odpad byla v naší režii, včetně pytlů.  Dvě z našich  soutěžních  stanovišť   byly hned proti sobě a jednalo se o jízdu zručnosti se stavebním kolečkem naloženým špalíky, kterou obsluhovala Dana, která absolventům nabídla výtečné třešně z jejich zahrady.

Já s dcerou, jsem měl na starosti již tradiční poznávačku dřevin dle listů a Martin s Gábinou v zadní části dolíku učil nejen děti přiřazovat  obrázky savců a ptáků k jejich stopám a  vhodné potravě. Z dalších aktivit připravených ostatními neziskovkami, jmenujme alespoň:  Poznávání starých předmětů, petanque, jízdu na koni, několik soutěží organizovaných městskou knihovnou, loutkové divadlo, trénování paměti, zkouška chuti, zatloukání hřebíků a další.  Všechny vítal u vstupu informační stánek v režii Oblastní charity. U hřiště zas čekal stánek s občerstvením, kde krom zmíněných špekáčků, byly i hermelíny , sladkosti a další dobroty, podávané soutěžícím zdarma.  Návštěvníci však mohli přispět dobrovolnou částkou na údržbu Dolíku či pořádání této akce, která se uskutečnila díky velké snaze některých organizátorům a hlavně přispěním nemalé částky od spolku KHnet.info, za kterou děkujeme.
Věříme, že podobná akce není v Dolíku poslední a najdou se prostředky i čas nejen na jejich pořádání,  ale i dobudování tohoto místa ku spokojenosti všech.

[KOMPLETNÍ FOTODOKUMENTACE]

Video: Vít Olyšar

nebuďte asociální, sdílejte ...Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *