Průchod kolem Spáleného mlýnu bude zachován

Na jaře začaly probíhat v okolí Spáleného mlýnu v údolí Vrchlice rozsáhlé úpravy. Nejen v sadu a přilehlém lese, ale i v mlýně samotném. Už od té doby se začalo, oprávněně, říkat, že bude zablokována výletní cesta k Velkému rybníku.
Z neoficiálních zdrojů se proslýchalo, že pěšina na soukromém pozemku mezi mlýnem a zahradou bude uzavřena a návštěvníci budou mít jedinou možnost jít k Velkému rybníku. A to přes plošinu Denemark a Cimburk směrem k louce. Kutnohorští občané i turisté by tak přišli o nejkrásnější úsek údolí se skalními scenériemi.
Tyto obavy se potvrdily začátkem prosince, kdy se pan Marek Dospiva přišel zeptat, co bychom na tuhle změnu říkali a že nám navrhuje výměnou za povolení cestu zahradit zainvestovat některé akce ve městě (veřejná zeleň, opravy chodníků atd.).
Já, jako starosta, ale především zakladatel sdružení a milovník údolí, jsem panu Dospivovi řekl, že si velice vážíme jeho nabídky, ale na druhé misce vah je jedno z nejkrásnějších míst v okolí města a také tradiční výletní trasa. Za nás že říkáme ne, ale pokud se mu podaří přesvědčit zástupce neziskovek a zájmových organizací a občany, podvolíme se rozhodnutí většiny.
Informace a nabídka pana Dospivy byla předána neziskovkám a organizacím a po Novém roce jsme se sešli všichni dohromady. Účelem bylo předejít soudním sporům, dohadům a petici, snažili jsme se navrhnout kompromis. Tříhodinového jednání se zúčastnili zástupci vedení města, TJ Turista, dvou občanských sdružení, referentka oddělení cestovního ruchu, pracovníci Povodí Labe a.s., Městských lesů a rybníků, ale i zástupci horolezců a geologů. Předběžné vyjádření jsme měli i od orgánů státní správy. Pan Dospiva se nás snažil přesvědčit, že jeho návrh by mohl být akceptovatelný i díky tomu, že přispěje na další veřejné stavby ve městě, jak to již udělal s opravou chodníku u chrámu sv. Barbory. Při opravdu dlouhé, ale klidné diskusi, každý ze zúčastněných navrhl panu Dospivovi variantu a názor na řešení, ke kterým jsme si společně řekli všechna pro a proti. Styčným bodem všech návrhů byla možnost průchodu údolím kolem mlýna. Pan Dospiva si vzal čtrnáct dní na rozmyšlenou a v pátek se ozval, že na náš návrh přistupuje.
Zhruba to, že se spojí stará mlýnská zahrada s objektem mlýna a dvora, takže vznikne celistvý pozemek. Tzn. tímto pozemkem nebude již nadále procházet současná pěšina, ale půjde po pravém okraji zahrady, pod skálou. Dohodnout ještě zbývá, kde vznikne vstupní brána na pozemek samotný. Pan Dospiva totiž vlastní pozemky podél Vrchlice až k samotnému jezu pod mlýnem. Domluvené však je to, že pod skálou v zahradě vznikne zhruba dva metry široká pěšina, která bude oddělovat skálu od nové ohradní zdi zahrady. Nová pěšina bude pokračovat dále za vzrostlou lípou a trafostanicí (mezi nimi a mlýnem bude kamenná zeď, oddělující prostor pěšiny od budovy mlýna) a bude ústit ve starém náhonu. Pod náhonem bude nejspíš palisádový plot, omezující pohled do spodní zahrady za mlýnem. Zde vznikne biotopové jezírko vhodné pro živočichy. Jezírko bude napájeno z obnoveného náhonu, který bude od „arboreta“ pokračovat zhruba padesát metrů za mlýn a pak pod pěšinou přepadem do zmíněného rybníčku. Zůstane tedy zachován průchod kolem mlýna, vznikne malebné zákoutí pod skálou a zároveň se obnoví asi sto padesát metrů úseku náhonu. Jsme dohodnuti s panem Dospivou, že bude během prací postupovat šetrně a vše bude předem konzultovat se zástupci TJ Turista i s ochranáři. Ti naopak, společně s geology, přislíbili poradenství při projektování nové varianty a průběžné konzultace při realizaci samotné. Věříme, že se tak podařilo dosáhnout kýženého kompromisu. Turisté i občané Kutné Hory nepřijdou o svou procházku a pan Dospiva bude mít větší pocit soukromí. Je důležité neopomenout, že pan Dospiva nejenom zvelebí své pozemky a objekt mlýna, ale s námi se podělil i o vize zvelebení historického brodu a kamenného jezu nad ním. K tomu nám ještě představil plán oprav opěrných zdí podél veřejné úvozové cesty nad mlýn, na hradiště Denemark. Věříme, že návštěvníci údolí se za tuto velkorysost odvděčí kultivovaným a klidným chováním při průchodu po jeho pozemcích, nejenom kolem mlýna, ale v celém údolí. Což je přáním i nás všech, kteří mají údolí rádi. Pan Dospiva k odsouhlasenému řešení dodává: „Jelikož jsem v tomto údolí prožil dětství a mám v genech zakódovanou jeho krásu a klid, tak jsem moc rád, že jsme našli řešení, jak se mohu o tento krásný kousek přírody podělit se všemi návštěvníky a zároveň zabezpečit maximální míru soukromí mlýna.“
O průběhu prací, zejména kvůli bezpečnosti návštěvníků, vás budeme v budoucnu informovat. Nejdřív by se měla vybudovat pěšina samotná a až pak bude uzavřena pěšina současná. Možná bude na nějakou dobu průchod uzavřen, protože budou probíhat terénní a jiné úpravy. Ale s tím se prostě počítat při takovém zásahu bude muset.

 

nebuďte asociální, sdílejte ...Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
0
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je Martin Starý. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *