I v letošním roce pokračuje obnova stepní lokality na Kaňku

V okolí útesů zmizely porosty trnek

Koncem roku 2010 jsme se dohodli s městem Kutná Hora, že bychom chtěli vyčistit a obnovit třešňový sad a trávní společenstva na jižním svahu Kaňku. Začátkem ledna 2011, kdy jsme měli všechna povolení pohromadě, jsme začali společně s firmou Eko-ano a Dřekoba čistit sad v blízkosti bývalé skautské klubovny. Když padlo rozhodnutí od CHKO Blaník, které spravuje NPP Kaňk, přesunuli jsme práce i do chráněné oblasti. Za čtvrt roku se podařilo vyčistit asi 1,5 ha sadu. Od jara do podzimu se na vyčištěných částech pozemků prohánělo stádo koz a ovcí. Na podzim jsme pomalu začali znovu s kácením a vyřezáváním náletů. Firma Eko-ano a někteří klienti Probační a mediační služby služby, kteří pro nás pracují, v těchto dnech likvidují další stovky metrů náletových dřevin v okolí příbojové faci. částečně se křoviny pálí (s povolením HZS a MP) a zbytek bude na jaře seštěpkován a odvezen. Věříme, že se nám letos podaří zase vykácet zhruba 1 až 1,5 ha plochy náletů a vznikne tak další plocha na pastvu. Pokud byste měl někdo zájem pomoci, ozvěte se. Podmínky spolupráce si dohodneme.

nebuďte asociální, sdílejte ...Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
0

2 komentáře u „I v letošním roce pokračuje obnova stepní lokality na Kaňku

  1. Obnova cenné stepní lokality je chvályhodná, ale dnes jsem zjistil, že došlo i k vyřezání keřů dřínu obecného, který je zákonem chráněný. Je to typická dřevina xerotermních skalních lesostepí, která na toto stanoviště patří. Vyřezávání probíhá značně diletantsky a chaoticky, kromě stepní lokality se likvidují i náletové dřeviny na bývalém těžebním pásmu, kde jsou haldy a navážky a žádná cenná stepní vegetace. Vyřezané křoviny je třeba štěpkovat a odstranit a ne aby tam ležely celý rok, jako je to v případě keřů vyřezaných již loňskou zimu.

    • Vyřezávání křovin bylo projednáno a odsouhlaseno jak s vlastníkem – Městem Kutná Hora, tak s úřadem ochrany přírody – AOPK ČR – Správou CHKO Blaník. Obnovuje se zde cenný starý sad s geologickými výchozy a teplomilými trávníky, který byl ponechán zarůstání bez hospodaření více jak 40 let. Vyřezávání křovin tedy probíhá dle schváleného postupu a zahrnuje celou lokalitu. Cenné křoviny (hlohy, některé růže, dříny) se nevyřezávají, k rozsahu vyřezávání křovin se vyjadřuje také ornitolog z hlediska ochrany ptáků. Ponechávání hmoty vyřezaných křovin na hromadách po nějaký čas po výřezu je součástí prací, je důležité např. pro drobné savce, plazy i ptáky. Je možné, že při laickém pohledu se jedná o nový nezvyklý zásah, který ale směřuje k zlepšení podmínek pro vzácné druhy rostlin i živočichů a k obnově krásy zdejšího sadu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *