I v letošním roce pokračuje obnova stepní lokality na Kaňku

V okolí útesů zmizely porosty trnek

Koncem roku 2010 jsme se dohodli s městem Kutná Hora, že bychom chtěli vyčistit a obnovit třešňový sad a trávní společenstva na jižním svahu Kaňku. Začátkem ledna 2011, kdy jsme měli všechna povolení pohromadě, jsme začali společně s firmou Eko-ano a Dřekoba čistit sad v blízkosti bývalé skautské klubovny. Když padlo rozhodnutí od CHKO Blaník, které spravuje NPP Kaňk, přesunuli jsme práce i do chráněné oblasti. Za čtvrt roku se podařilo vyčistit asi 1,5 ha sadu. Od jara do podzimu se na vyčištěných částech pozemků prohánělo stádo koz a ovcí. Na podzim jsme pomalu začali znovu s kácením a vyřezáváním náletů. Firma Eko-ano a někteří klienti Probační a mediační služby služby, kteří pro nás pracují, v těchto dnech likvidují další stovky metrů náletových dřevin v okolí příbojové faci. částečně se křoviny pálí (s povolením HZS a MP) a zbytek bude na jaře seštěpkován a odvezen. Věříme, že se nám letos podaří zase vykácet zhruba 1 až 1,5 ha plochy náletů a vznikne tak další plocha na pastvu. Pokud byste měl někdo zájem pomoci, ozvěte se. Podmínky spolupráce si dohodneme.

nebuďte asociální, sdílejte ...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0

2 komentáře u „I v letošním roce pokračuje obnova stepní lokality na Kaňku

  1. Obnova cenné stepní lokality je chvályhodná, ale dnes jsem zjistil, že došlo i k vyřezání keřů dřínu obecného, který je zákonem chráněný. Je to typická dřevina xerotermních skalních lesostepí, která na toto stanoviště patří. Vyřezávání probíhá značně diletantsky a chaoticky, kromě stepní lokality se likvidují i náletové dřeviny na bývalém těžebním pásmu, kde jsou haldy a navážky a žádná cenná stepní vegetace. Vyřezané křoviny je třeba štěpkovat a odstranit a ne aby tam ležely celý rok, jako je to v případě keřů vyřezaných již loňskou zimu.

    • Vyřezávání křovin bylo projednáno a odsouhlaseno jak s vlastníkem – Městem Kutná Hora, tak s úřadem ochrany přírody – AOPK ČR – Správou CHKO Blaník. Obnovuje se zde cenný starý sad s geologickými výchozy a teplomilými trávníky, který byl ponechán zarůstání bez hospodaření více jak 40 let. Vyřezávání křovin tedy probíhá dle schváleného postupu a zahrnuje celou lokalitu. Cenné křoviny (hlohy, některé růže, dříny) se nevyřezávají, k rozsahu vyřezávání křovin se vyjadřuje také ornitolog z hlediska ochrany ptáků. Ponechávání hmoty vyřezaných křovin na hromadách po nějaký čas po výřezu je součástí prací, je důležité např. pro drobné savce, plazy i ptáky. Je možné, že při laickém pohledu se jedná o nový nezvyklý zásah, který ale směřuje k zlepšení podmínek pro vzácné druhy rostlin i živočichů a k obnově krásy zdejšího sadu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *