Závěrečná zpráva z průzkumu v údolí Vrchlice

V průběhu podzimu 2009 a zimy 2009/10 jsme vás postupně informovali o všech dílčích zprávách z průzkumu v údolí Vrchlice. Nakonec ze všech těchto průběžných výsledků jsme s panem Kocourkem sepsali závěrečnou zprávu, ve které je výčet všech zjištěných druhů rostlin a živočichů, seznam biotopů, seznam všech vlastníků a parcel navrhované rezervace, nástřel managementu péče o toto území atd. V této závěrečné zprávě se můžete dočíst, že v údolí bylo dosud zjištěno 11 živočišných druhů chráněných podle Natury 2000 (příloha I směrnice 79/409/EHS a příloha II směrnice 92/43/ EHS o stanovištích). Podle zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a jeho Vyhlášky č. 395/1992 Sb. se zde nalézají 2 kriticky ohrožené druhy živočichů, 16 silně ohrožených druhů živočichů, 29 ohrožených druhů živočichů a 1 ohrožený druh rostliny. Na Červeném seznamu ohrožených druhů živočichů je 19 zde žijících bezobratlých a 39 obratlovců. Z pohledu arachnologie je lokalita zajímavá výskytem stepních druhů pavouků. Navržená přírodní rezervace je především význačná výskytem populací chráněných a ohrožených druhů živočichů a mimořádnou diverzitou území. Všichni, kdo se podíleli doposud na determinaci a průzkumu jednotlivých živočišných i rostlinných skupin, se shodují na tom, že údolí má právo na to, být vyhlášeno za přírodní rezervaci. Teď nás tedy čeká získat souhlasy vlastníků předmětných pozemků a požádat Krajský úřad, aby rezervaci vyhlásil. Myslím, že teď už se nebude moci nikdo na “kraji” vymlouvat, že má nedostatečné podklady a měl by se vším jen moc práce. 

nebuďte asociální, sdílejte ...Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
0

1 komentář u „Závěrečná zpráva z průzkumu v údolí Vrchlice

  1. Pingback: Naučná cykloturistická stezka kolem Kutné Hory | Denemark – občanské sdružení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *