Zpráva z ornitologického výzkumu v údolí Vrchlice

Před týdnem jste si mohli přečíst zprávu o výzkumu měkkýšů v údolí Vrchlice. Teď svou zprávu dokončil i jeden z našich členů Michal Kavka. Michal je dlouholetým ornitologem a nejen že monitoruje populace druhů ptáků na kutnohorském okrese, ale během odchytů i ptáky kroužkuje a tím se podílí ne mapování tahu stěhovavých a hnízdících ptáků v našem okrese. Dále v článku najdete více než 70 druhů ptáků zjištěných v údolí Vrchlice (někteří jen zalétávají z okolí nebo při tahu). I tak je toto poměrně malé sledované území (zhruba 30 ha) velice cennou ptačí lokalitou.

Výsledky ornitologického průzkumu v navrhované PR Vrchlice v roce 2009

Seznam zkratek použitých v přehledu :

KO – kriticky ohrožený Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb.

SO – silně ohrožený Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb.

O – ohrožený Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb.

RE – pro území ČR vymizelý (Regionally Extinct) Červený seznam

CR – Kriticky ohrožený (Critically Endangered) Červený seznam

EN – Ohrožený (Endengered) Červený seznam

VU – Zranitelný (Vulnerable) Červený seznam

NT – Téměř™ ohrožený (Near Threatened) Červený seznam

LC – Málo dotčený (Least Concern) Červený seznam

Seznam druhů


Kachna divoká (Anas platyrhynchos)

Bažant obecný (Phasianus colchicus)

Koroptev polní (Perdix perdix) Kategorie ohrožení : O, červený seznam : NT

1 – 2 páry hnízdí na polích při okraji navrhované PR.

Včelojed lesní (Pernis apivorus) Kategorie ohrožení : SO, červený seznam : EN

1 pár pozorován v hnízdní době. Hnízdění zcela určitě mimo navrhovanou PR.

Moták pochop (Circus aeruginosus) Kategorie ohrožení : O, červený seznam : VU

Jednotlivé exempláře pozorováni v hnízdní době při lovu na polích při okraji navrhované PR.

Jestř™áb lesní (Accipiter gentilis) Kategorie ohrožení : O, červený seznam : VU

Ojedinělé zjištění v během roku. Hnízdiště se jistě nachází mimo navrhovanou PR.

Krahujec obecný (Accipiter nisus) Kategorie ohrožení : SO, červený seznam : VU

Pravděpodobné hnízdění 1 páru.

Káně lesní (Buteo buteo)

Poštolka obecná (Falco tinnunculus)

Holub hř™ivnáč (Columba palumbus)

Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)

Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)

Kukačka obecná (Cuculus canorus)

Puštík obecný (Strix aluco)

Kalous ušatý (Asio otus) Kategorie ohrožení : červený seznam : LC

Prokázané hnízdění 1 páru.

Výr velký (Bubo bubo) Kategorie ohrožení : O, červený seznam : EN

Prokázané hnízdění 1 páru.

Rorýs obecný (Apus apus) Kategorie ohrožení : O

Pouze zaletuje z hnízdišt v okolí.

Ledňáček říční (Alcedo athis) Kategorie ohrožení : SO, červený seznam : VU

Ojedinělé pozorování jednotlivce při lovu v hnízdní době. Hnízdění zřejmě probíhá mimo navrhovanou PR.

Dudek chocholatý (Upupa epops) Kategorie ohrožení : SO, červený seznam : EN

Jeden exemplář™ pozorován na tahu.

Žluna zelená (Picus viridis) Kategorie ohrožení : červený seznam : LC

Hnízdí 2 – 3 páry.

Datel černý (Dryocopus martius) Kategorie ohrožení : červený seznam : LC

Hnízdí asi 2 páry.

Strakapoud velký (Dendrocopos major)

Strakapoud malý (Dendrocops minor) Kategorie ohrožení : červený seznam : VU

Hnízdí min. 1 pár.

Skř™ivan polní (Alauda arvensis)

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Kategorie ohrožení : O, červený seznam : LC

V navrhované PR zjištěni pouze zaletující ptáci z hnízdšť v okolí.

Jiř™ička obecná (Delichon urbica) Kategorie ohrožení : červený seznam : NT

V navrhované PR zjištěni pouze zaletující ptáci z hnízdšť v okolí.

Linduška lesní (Anthus trivialis)

Linduška luční (Anthus pratensis) Kategorie ohrožení : červený seznam : LC

Zjištěna pouze na jarním tahu.

Konipas bílý (Motacilla alba)

Konipas horský (Motacilla cinerea)

Brkoslav severní (Bombycilla garrulus)

Skorec vodní (Cinclus cinclus) Kategorie ohrožení : červený seznam : LC

Hnízdění 1 – 2 párů.

Stř™ízlík obecný (Troglodytes troglodytes)

Pěvuška modrá (Prunella modularis)

Ȍervenka obecná (Erithacus rubecula)

Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) Kategorie ohrožení : O, červený seznam : LC

Zjištěn 1 pívající samec, hnízdění možné.

Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)

Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)

Kos černý (Turdus merula)

Drozd zpěvný (Turdus philomelos)

Drozd kvíčala (Turdus pilaris)

Drozd brávník (Turdus viscivorus)

Drozd cvrčala (Turdus iliacus) Kategorie ohrožení : §SO, červený seznam : VU

Zjištěno pouze několik jedinců na jarním průtahu.

Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)

Pěnice slavíková (Sylvia borin)

Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)

Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)

Budníček menří (Phylloscopus collybita)

Budníček větří (Phylloscopus trochilus)

Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix)

Králíček obecný (Regulus regulus)

Lejsek šedý (Muscicapa striata) Kategorie ohrožení : O, červený seznam : LC

Hnízdí několik párů.

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) Kategorie ohrožení : červený seznam : NT

Hnízdí více párů.

Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)

Sýkora koňadra (Parus major)

Sýkora modřinka (Parus caeruleus)

Sýkora babka (Parus montanus)

Sýkora uhelníček (Parus ater)

Brhlík lesní (Sitta auropaea)

Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)

Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla)

Žluva hajní (Oriolus oriolus) Kategorie ohrožení : SO, červený seznam : LC

Hnízdí 1 – 2 páry.

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Kategorie ohrožení : O, červený seznam : NT

Hnízdí 1 – 2 páry.

Krkavec velký (Corvus corax) Kategorie ohrožení : O, červený seznam : VU

Jednou pozorován pár v pohnízdní době, v navrhované PR nehnízdí.

Sojka obecná (Garrulus glandarius)

Straka obecná (Pica pica)

Špaček obecný (Sturnus vulgaris)

Vrabec polní (Passer montanus) Kategorie ohrožení : červený seznam : LC

Hnízdí více párů.

Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)

Zvonek zelený (Carduelis chloris)

Čížek obecný (Carduelis spinus)

Konopka obecná (Carduelis cannabina)

Křivka obecná (Loxia curvirostra)

Strnad obecný (Emberiza citrinella)

Zde je kompletní seznam ve formátu MS Word – ornitologická zpráva z údolí Vrchlice – Michal Kavka

nebuďte asociální, sdílejte ...Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
0

1 komentář u „Zpráva z ornitologického výzkumu v údolí Vrchlice

  1. Pingback: Poslali jsme na Krajský úřad „Plán péče k vyhlášení ZCHÚ PP Údolí Vrchlice“ | Denemark – občanské sdružení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *