Užovka hladká (Coronella austriaca) a další zvířena v údolí Vrchlice

užovka hladká Coronella austriaca

užovka hladká Coronella austriaca

Před týdnem tu byl PaedDr. P. Kocourek a celý víkend jsme procházeli údolí Vrchlice. Mapovali jsme celé údolí po stránce botanické i zoologické. Prolezli jsme doslova každý kout kolem potoka,  na skalách i malých lukách nad Cimburkem. Pan Kocourek našel dalších několik druhů hezkých lišejníků (i těch, co rostou pod vodou – to jsem koukal jako blázen), vzácný druh z čeledi síťokřídlých. V potoce jsme zjistili ploštěnku potoční Dugesia gonocephala i ploštěnku mléčnou Dendrocoelum lacteum. Z nachytaných exemplářů jsme pomocí určovacího klíče zjistili tyto druhy rejsků: Rejsce vodního Neomys fodiens, rejsce černého Neomys anomalus, rejska malého Sorex minutus, rejska obecného Sorex araneus a bělozubku šedou Crocidura suaveolens . Je to velice mimořádné, protože v České republice žije už pouze několik málo dalších druhů. Na tak malé lokalitě žije tedy více než 3/4 z počtu všech našich druhů rejsků.

Na jednom místě pan Kocourek narazil i na užovku hladkou Coronella austriaca, resp. na vyhřívající se párek těchto krásných užovek.

užovka hladká Coronella austriaca

užovka hladká Coronella austriaca

Okamžitě zalezli do úkrytu mezi kameny. Já jsem se vydal druhý den na to samé místo, protože jsme tam našli i svlečku – tudíž to je jejich oblíbené místo. Našlapoval jsem pomalu až k tomu místu a našel jsem tam dokonce tři exempláře. Pohyboval jsem se opravdu pomalu a tiše a nakonec se mi podařilo nafotit pár krásných fotek. Tyto užovky nežijí na vlhkých lokalitách jako užovka obojková Natrix natrix, ale žijí na suchých a slunných stráních a skalkách. Je to proto, že převážnou částí jejich jídelníčku jsou jiní plazi – zmije,  ještěrky. Živí se však i velkými druhy hmyzu, měkkýšů, malými savci a ptáčaty. Je to všestranný lovec, který se svým zbarvením podobá zmiji obecné Vipera berus. To, že je v údolí Vrchlice tak silná populace těchto vzácných užovek je dalším argumentem k tomu, aby nakonec Krajský úřad vyhlásil údolí za Přírodní rezervaci

nebuďte asociální, sdílejte ...Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *