První terénní výzkum

Tento víkend proběhla první terénní procházka v údolí Vrchlice. V sobotu se sešla většina „výzkumníků“ – Z. Lipský (geomorfologie, krajinářství), P. Kocourek (půdní fauna, garant pro biologický výzkum), M. Kavka (entomologie, ornitologie), M. Starý (herpetologie, obecná zoologie), L. Juřičková (malakolozoologie), a za město Kutná Hora vedoucí odboru V.Kocián a A.Jiránková (dendrologie). Omluveni byli D. Šanc a J. Dolejší. Počasí nám celkem přálo, tak jsme se vydali na procházku.

vycházka do terénu

vycházka do terénu

Údolí jsme prošli směrem od Vrbového mlýnu k ruině mlýnu Šimákov a pak přes louku u Cimburku, kolem bývalé střelnice, přes loučky nad Spáleným mlýnem až nad Denemark a zpět k Vrbovému mlýnu. Cestou jsme si řekli, kde by měly vést hranice navrhovaného chráněného území a začali jsme s pozorováním a sběry. Zajímavá byla pozorování zpěvných ptáků, ale pak nám udělala radost náhoda na louce u Cimburku – během deseti minut jsme našli 2 druhy ohrožených druhů brouků – majku Meloe decorus a majku obecnou Meloe proscarabaeus. Tito vývojem zajímaví brouci se stali objektem našeho zájmu a všichni jsme si je fotili. Sobotní průzkum jsme ukončili asi ve 13h.
V neděli jsme se vydali na další výzkum jen ve třech – já, P. Kocourek a M. Kavka. Sbírali jsme cestou hlavně různé druhy mnohonožek a hrbulí – specialita P. Kocourka. Cestou jsme fotili a určovali různé druhy mechů a játrovek – ty jsou jen okrajovou specializací P. Kocourka.. Pak jsme se dostali nad údolí, do

ilustrační foto z vycházky

ilustrační foto z vycházky

míst kolem bývalé střelnice. Tam jsme našli několik druhů zajímavých a vzácných druhů lišejníků (další specializace P. Kocourka). Pan Kocourek a Michal si spolu notovali ohledně výskytu různých druhů ptáků (já jsem jen mlčel, protože poznám na rozdíl od nich podle zpěvu jen pár druhů). Michal se nakonec omluvil, že musí jet sčítat ptáky na Želivku a tak jsme se vydali s panem Kocourkem na sběr lišejníků na struskové haldy. Nakonec jsme na nich strávili skoro 2 hodiny a našli jsme několik velice zajímavých a vzácných druhů. Druhů, které jsou vázané na výsypky z dolů, hutí atd.

ilustrační foto z vycházky

ilustrační foto z vycházky

Dnes, když jsme si rozeslali informace o víkendovém pozorování a sběrech, je závěr takový:

Dva vzácné druhy rezavých lišejníků, indikujících přítomnost kovů v podkladu jsou Acarospora sinopica a Rhizocarpon oederi. Světlá mnohonožka z údolí je Cylindroiulus punctatus, nalezena zatím jen v Praze a je známa ze dvou dalších lokalit v severních Čechách.. Je druhem, který přenáší člověk. Do údolí byl introdukován nejspíš s výsadbou cizokrajných jehličnanů za Spáleným mlýnem. Populace je však za 40let po introdukci již živataschopná. Je to první nález ve Středočeském kraji – je to vzácnost.
Brouci rodu Meloe – Meloe proscarabaeus – zjištěna prvně na okrese Kutná Hora, Meloe decorus
obě jsou dle vyhlášky ohrožené, podle seznamů v Červené knize.

nebuďte asociální, sdílejte ...Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *