Jak pokročilo mapování v údolí Vrchlice

Včera vyšel v kutnohorském deníku článek o nadcházejícím mapování a výzkumu v údolí Vrchlice. Jen bych měl k tomuto článku malou připomínku: Tento výzkum nefinancuje odbor životního prostředí sám! S ing. Kociánem jsme se dohodli, že se odbor životního prostředí bude spolupodílet na financování, a to cca 15tis. Kč. Problém je totiž ve vyplácení financí neautorizovaným „vědcům“. Ne že by nebyla vůle, ale bohužel jsou finanční předpisy takové, že není možné kdekomu vyplatit „mzdu“ za průzkumy. Proto jsme jako občanské sdružení sehnali od sponzorů finanční prostředky vlastní a na základě jednoduššího vyplácení dle zákona č. 586/92 Sb., (§ 4., odst. 1., písmena k) můžeme finanční prostředky na výzkum poskytnout i amatérským „profesionálům“. Seznam odborníků zveřejníme v budoucnu.
Zatím jsme se dohodli na tom, že se ze všech zoologických a floristických skupin vybrali již v minulosti zjištěné ohrožené, kriticky ohrožené, naturové nebo v místní lokalitě neobvyklé druhy. Tyto druhy budeme mapovat, inventarizovat místa a počty jedinců a vše zaevidovávat. Některé čeledi a řády hmyzu nebyly v minulosti vůbec prozkoumány a proto bychom je chtěli v rámci tohoto mapování a výzkumu prozkoumat. Jedná se např. o některé druhy brouků, pavoukovce, ploštice a další. Odborníci z různých oblastí budou případné zajímavé nálezy publikovat v odborných časopisech. Na konci výzkumu bude pak vypracována závěrečná důvodová zpráva, ke které připojí své stanovisko i AOPK Praha. Tento materiál pak společně s odborem životního prostředí předáme na Krajský úřad se žádostí o vyhlášení ZCHÚ.

První pracovní schůzka v terénu by měla být 28.3. dopoledne. Na této schůzce bychom si měli projít údolí, zhruba si stanovit hranice zkoumaného údolí a přespolní výzkumníky blíže seznámit s celou lokalitou. O dalších postupech vás budeme průběžně informovat. Budeme se i snažit zajímavá pozorování i publikovat na našich stránkách. Myslím, že se můžeme těšit na pěkné články 🙂

nebuďte asociální, sdílejte ...Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *